Total of documents: 430
STT Legislation code Subject Issuing date ngay-hieu-luc Attach file
1 644/TB-UBND HỎA TỐC: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) 16/11/2021 16/11/2021
2 639/TB-UBND TB v/v cho phép đám cưới được tổ chức ở vùng xanh, vùng vàng 14/11/2021 14/11/2021
3 637/TB-UBND TB kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COIVD-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 12/11/2021) 13/11/2021 13/11/2021
4 631/TB-UBND Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Cập nhật đến ngày 11/11/2021) 11/11/2021 11/11/2021
5 628/TB-UBND Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Cập nhật đến ngày 10/11/2021) 10/11/2021 10/11/2021
6 629/TB-UBND TB: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra một số dự án, công trình trọng điểm tại huyện Hiệp Hòa 10/11/2021 10/11/2021
7 627/TB-UBND Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Cập nhật đến ngày 09/11/2021) 09/11/2021 09/11/2021
8 621/TB-UBND TB Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lạng Giang 09/11/2021 09/11/2021
9 618/TB-UBND Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Cập nhật đến ngày 08/11/2021) 08/11/2021 08/11/2021
10 619/TB-UBND TB kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tân Yên 08/11/2021 08/11/2021
11 614/TB-UBND Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Cập nhật đến ngày 07/11/2021) 07/11/2021 07/11/2021
12 611/TB-UBND Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Cập nhật đến ngày 06/11/2021) 06/11/2021 06/11/2021
13 612/TB-UBND TB kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Thế 06/11/2021 06/11/2021
14 609/TB-UBND TB Kết luận phiên giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 05/11/2021) 06/11/2021 06/11/2021
15 609/TB-UBND TB Kết luận phiên giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 05/11/2021) 06/11/2021 06/11/2021
16 600/TB-UBND TB v/v tạm dừng một số hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch 05/11/2021 05/11/2021
17 608/TB-UBND Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Cập nhật đến ngày 05/11/2021) 05/11/2021 05/11/2021
18 600/TB-UBND Hỏa tốc: TB Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Thế 05/11/2021 05/11/2021
19 597/TB-UBND Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Cập nhật đến ngày 04/11/2021) 04/11/2021 04/11/2021
20 598/TB-UBND TB Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lạng Giang 04/11/2021 04/11/2021