Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Bắc Giang

|
view-number:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1-Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 84 lô đất ở thuộc các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang: Ngô Quyền, Trần Phú, Đa Mai, Dĩnh Trì, Đồng Sơn và Tân Mỹ.

Tổng diện tích: 8.091,80m2. Tổng giá khởi điểm: 64.019.000.000 đồng.

2-Thời gian xem tài sản: Ngày 12 và 13/8/2021 tại các khu đất đấu giá.

3-Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 09/8/2021 đến hết ngày 25/8/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh DHL.

- Tiền hồ sơ:  Từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/hs/lô đất;

- Tiền đặt trước: Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng/hs/lô đất.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh DHL ngày 25, 26 và 27/8/2021. Tài khoản số 0397.8333.0086 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (Lienviet PostBank) - PGD huyện Việt Yên - Chi nhánh Bắc Giang hoặc Ngân hàng Quốc dân (NCB) - Chi nhánh Bắc Giang, tài khoản số: 1000.0725.2999

4-Thời gian đấu giá, địa điểm tổ chức đấu giá:

08 giờ ngày 28/8/2021 tại Hội trường UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

5-Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

 

Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh DHL, địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang; ĐT: 02043.525.676./.

    

                                                                                                                              (Huyền Giang)

 

Average (0 Votes)