Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng, huyện Lạng Giang

|
view-number:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng, huyện Lạng Giang.

Mục tiêu đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật và xây thô hoàn thiện mặt tiền 138 căn nhà nằm trên các tuyến phố chính có mặt cắt đường trên 23m Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng, huyện Lạng Giang với quy mô 25,8ha theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng, huyện Lạng Giang, tỷ lệ 1/500.

Ảnh minh họa: BGP/ Huyền Giang.

Tổng vốn đầu tư của dự án: 540.990.439.000 đồng (Năm trăm bốn mươi tỷ, chín trăm chín mươi triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng).

Thời hạn hoạt động của dự án: Thời gian hoạt động của dự án không quá 08 năm, kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

Địa điểm: Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trong đó, phía Bắc giáp khu dân cư và ruộng canh tác thôn Lèo, phía Nam giáp khu dân cư thôn Sậm, phía Đông giáp ruộng canh tác, phía Tây giáp đường Quốc lộ 1.

Tiến độ thực hiện dự án:

- Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ quý II/2021 đến hết quý III/2021.

- Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng và thi công xây dựng công trình: Từ quý IV/2021 đến hết quý III/2024.

- Hoàn thành dự án và đi vào hoạt động: Từ quý IV/2024 đến hết thời gian hoạt động dự án.

(Huyền Giang)

 

Average (0 Votes)