Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến khai mạc ngày 08/12/2021

|
view-number:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết
HĐND tỉnh Bắc Giang vừa có Thông báo dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Theo đó, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ 08/12/2021 đến hết ngày 10/12/20212), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét  47 báo cáo, trong đó có 05 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, 25 báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh, 14 báo cáo của UBND tỉnh, 03 báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 02 thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng thời nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và tiến hành thảo luận và chất vấn tại hội trường.

Kỳ họp cũng xem xét và thông qua các dự thảo nghị quyết như: Dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; Dự thảo Nghị quyết quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang; Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2025; Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2022; Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang năm 2020; Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang…/.

An Nhiên

Average (0 Votes)