Bắc Giang: Phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh

|
view-number:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2032/QĐ-UBND.

Cụ thể: Tại huyện Lục Nam (01 dự án): Dự án Khu đô thị số 2 thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Giai đoạn 1)

Quy mô:  29,95 ha.

Địa điểm: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Ảnh minh họa: BGP/ Huyền Giang.

Tại thành phố Bắc Giang (03 dự án)      

1. Khu đô thị dịch vụ, sinh thái cao cấp, thông minh phía Nam thành phố Bắc Giang.

Quy mô:  306,7 ha.

Địa điểm: xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

2. Dự án phía Nam khu đô thị số 22, thuộc phân khu 2 thành phố Bắc Giang.

Quy mô:  29,6 ha.

Địa điểm: xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang và xã Hương Gián, huyện Yên Dũng.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

3. Dự án phía Bắc khu đô thị số 22, thuộc phân khu 2 thành phố Bắc Giang.

Quy mô:  44,8 ha.

Địa điểm: xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang và xã Hương Gián, huyện Yên Dũng.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

(Huyền Giang)

 

Average (0 Votes)