Bắc Giang: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội tại huyện Việt Yên

|
view-number:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Cụ thể:

Dự án có tổng mức đầu tư của dự án: 691.789.861.000 đồng (Sáu trăm chín mốt tỷ, bẩy trăm tám chín triệu, tám trăm sáu mốt nghìn đồng) với thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư dự án. Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu.

Mục tiêu đầu tư, hoạt động của dự án nhằm từng bước hoàn thành thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 21/7/2020, Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 24/6/2020. Dự án đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đảm bảo chỗ ở ổn định cho công nhân và người lao động trong các khu công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp tại địa phương.
Ảnh minh họa: BGP/ Huyền Giang.

Khu nhà ở xã hội nằm trên địa bàn thôn Nam Ngạn, thôn Đông Tiến, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trong đó, phía Bắc: Đường quy hoạch khu đô thị mới Quang Châu, phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng thôn Nam Ngạn, phía Tây giáp khu đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018, phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng thôn Nam Ngạn, Đông Tiến. Công trình dự án được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ trên khu đất có diện tích khoảng 3,3ha theo Quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt, gồm các hạng mục: Nhà ở xã hội cao tầng; Tòa nhà thương mại dịch vụ; Sân, đường nội bộ, cây xanh cảnh quan, bãi đỗ xe và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà nằm trong phạm vi ranh giới dự án. Dự án đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 2.850 người.

Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan và UBND huyện Việt Yên có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan theo quy định của nhà nước.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Huyền Giang

Average (0 Votes)