Bắc Giang: Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi

|
view-number:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết
Sở Y tế Bắc Giang vừa có Công văn khẩn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.
Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo đó, Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo lập danh sách trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Công an tỉnh để lấy mã số định danh công dân cho trẻ em (đối với các trẻ chưa có thẻ căn cước). Lập danh sách học sinh các Trường PTTH theo từng lớp, từng trường.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lập danh sách trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi không đi học và học sinh các Trường THCS theo từng lớp, từng trường. Phối hợp với Công an tỉnh để lấy mã số định danh công dân cho trẻ em trên địa bàn. Danh sách trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, gửi về TTYT các huyện, thành phố để nhập phần mềm tiêm chủng trước 15/11/2021. Riêng học sinh các trường PTTH trên địa bàn thành phố Bắc Giang, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách về Sở Y tế (qua địa chỉ email: ngocanhbacgiang2015@gmail.com) trước ngày 11/11/2021 để kịp thời nhập phần mềm và xây dựng kế hoạch tiêm chủng.

Sơt Y tế cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các trường, các địa phương phát “Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19” cho phụ huynh học sinh/người giám hộ trẻ ký trước và dặn học sinh, trẻ em mang Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mà phụ huynh/người giám hộ trẻ đã ký đến nộp lại buổi tiêm chủng.

Chỉ đạo các trường, các địa phương chuẩn bị sẵn sàng nhân lực hỗ trợ tiêm chủng (nhân lực điều tiết buổi tiêm, nhập liệu tiêm chủng, giữ gìn an ninh trật tự ...), chuẩn bị địa điểm và trang thiết bị cần thiết phục vụ buổi tiêm chủng như: Hội trường, bàn ghế, máy tính, đường truyền Internet, nước uống...

Xem chi tiết Công văn tại đây./.

Diệu Hoa

Average (0 Votes)