Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021

|
view-number:
dark-mode-label OFF
font-size: A- A A+
Đọc bài viết
Ngày 07/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 950/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021 đối với 04 khu vực mỏ (bao gồm: 03 khu vực mỏ đất san lấp; 01 khu vực mỏ đất sét làm gạch), với tổng diện tích 21,0ha

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. Trường hợp các khu vực mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong năm 2021 chưa thực hiện xong theo Kế hoạch này thì sẽ được chuyển sang đấu giá trong năm tiếp theo.

Phương thức tiến hành: Trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Nghị định của Chính phủ về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Khu vực đấu giá:

TT

Địa điểm

Tọa độ trung tâm Quy hoạch

(theo hệ VN2000- Kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30)

Diện tích

(ha)

Tài nguyên dự báo

(1000.m3)

Hiện trạng

khu vực mỏ

Thời gian

thực hiện

 

Ghi chú

X(m)

Y(m)

I

Đất san lấp (03)

 

 

16,0

2.450

 

 

 

1

Khu vực đồi Hố Biêu, thôn Vườn, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam

2356 521

442 435

7,0

1.100

Đất rừng sản xuất

12/2021

Chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản

2

Khu vực Hố Lầy, Đồi Tròn, thôn An Sơn, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam

2350 358

437 912

5,0

850

Đất rừng sản xuất

12/2021

Chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản

3

Khu vực thôn Biềng, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn

2359 311

453 382

4,0

500

Đất rừng sản xuất

12/2021

Chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản

II

Đất sét làm gạch (01)

 

 

5,0

300

 

 

 

4

Khu vực Cảnh, thôn Cảnh, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn

2362 091

455 850

5,0

300

Đất rừng sản xuất

12/2021

Chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản

 

Tổng cộng (I+II): 04 khu vực

 

 

21,0

2.750

 

 

 

 

Xem chi tiết văn bản tại đây./.

BGP

Average (0 Votes)